صفحه اصلی / استخدام نویسنده

فرم استخدام تولید کننده محتوا، نویسنده و مترجم

اگر توانایی نوشتن، تالیف و ترجمه در رشته تخصصی خودتان را دارید ، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید :

زمینه مورد نظر را انتخاب نمایید :
موضوعات موردنظر را انتخاب کنید (حداکثر 4 مورد) :
موضوعات انتخاب شده :
تصویر پرسنلی :
تصویر کارت ملی :